PwC Küresel Dijital Satınalma Araştırması: Satınalma süreçleri hızla dijitalleşiyor

İSTANBUL (İGFA) – PwC, satınalma alanında dijital teknolojilerin kullanım yaygınlığını ve aktifliğini ortaya koyan Global Dijital Satınalma Araştırması’nın sonuçlarını duyurdu. Bu sene global ölçekte ikinci kere düzenlenen ve Türkiye dahil yaklaşık 60 ülkede 1000’den fazla şirketin katıldığı araştırma satınalma alanındaki dijital dönüşümün global boyutlarına mercek tutuyor. Satınalma ünitelerinin önceliklerine odaklanan ve ayrıntılı sektörel tahliller içeren rapora nazaran, dijital dönüşüm satınalma profesyonelleri için temel bir öncelik olmayı sürdürüyor. Rapor, satınalma ünitelerinin dijital dönüşümden bilhassa raporlama, düzenlemeleri takip etme ve operasyonel verimlilik kazanımları açısından somut sonuçlar beklediğine işaret ediyor.

PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Tedarik Zinciri Lideri İsmail Karakış, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Son devirdeki ekonomik, jeopolitik ve çevresel krizlerin yarattığı zorluklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında, satınalmanın her zamankinden daha stratejik bir hale geldiğini görmekteyiz. Tedarik zincirlerinde esnekliğin sağlanmasında ve inovasyona ulaşılmasında satınalma fonksiyonunun sıkıntısız bir halde çalışması kritik rol oynuyor. Bu geçiş ve dönüşüm sürecinde satınalmanın dijitalleşmesi son derece değerli katkılar sunuyor. Globalleşmiş ve süratli tempoya sahip bir iktisatta, satınalmanın dijitalleştirilmesi, şirketlerin rekabetçi kalabilmesi ve daima değişen pazar şartlarına ahenk sağlayabilmesi açısından büyük kıymet taşıyor. Günümüzde satınalma ünitelerinin dijital yol haritalarının, karbon emisyonlarının izlenmesi, tedarik zinciri izlenebilirliği ve data şeffaflığı üzere sürdürülebilirlik alanında yer alan çalışmaları da içerdiğini görüyoruz. Bu birebir vakitte şirketlerin bu alandaki kararlılıklarının da göstergesi niteliğinde. Dijital Satınalma araştırmamız, iç ve dış performans düzgünleştirme arayış ve gayretlerinin tüm bölümlerdeki şirketlerin satınalma fonksiyonunun dijitalleşmesini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Satınalma ünitelerindeki çalışanların dahiliyeti ile sürdürülebilirlik, kontrat ömür döngüsü (CLM) ve tedarikçi münasebetleri idaresi (SRM) üzere alanlarda yeni fonksiyonlar ve yetkinliklerin geliştirilmesi kıymetini artırıyor.”

TEDARİKTEN ÖDEMEYE (S2P) TAHLİLLERİ, SATINALMA İÇİN YENİ OLAĞAN HALİNE GELİYOR

Süreç optimizasyonu ve maliyet azaltma üzere klasik amaçlara ek olarak, şeffaflık ve uyumluluk muhtaçlığı, satınalma ünitelerini dijital dönüşüme yönlendirmeye devam ediyor. Tedarikten ödemeye (S2P) tahlilleri satınalma üniteleri için yeni olağan haline gelirken, ankete katılanların %94’ü emsal platformları kullandığını belirtiyor. Şirketler, dijital bir tahlili uygulamak için temel muvaffakiyet faktörlerini değerlendirirken öncelikle iş gereksinimlerine (ihtiyaçların ve süreçlerin tanımı) odaklanıyor ve daha teknik ayrıntıları ikinci planda pahalandırıyor. Dijital bir tahlili uygulamanın temel muvaffakiyet faktörleri ortasında, şirketler teknik taraflardan çok daha çok iş gereksinimlerine odaklanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE TEMEL ÖNCELİK, KAPSAM-3 EMİSYONLARI AZALTMAK

Araştırma bulgularına nazaran, şirketlerin satınalma başkanlarının (CPO) yol haritalarını data idaresi, tedarikten kontrata (S2C) sürecinin dijitalleşmesi ve risk idaresinin yanı sıra yenilikçi CSR kullanım senaryoları ve mukavele hayat döngüsü idaresine odaklıyor. Sürdürülebilirlik (Kurumsal Toplumsal Sorumluluk – CSR) alanında, çevresel hususları yönetmek, bilhassa de kapsam 3 emisyonlarının azaltılması, önümüzdeki üç yıl boyunca satınalma üniteleri için en temel öncelik durumunda.

TÜRKİYE’NİN SATINALMADA DİJİTALLEŞME SEVİYESİ, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türk şirketlerinin satınalma işlevlerinde ekonomik verimlilik ve karlılık bahislerine büyük değer verdiğini gösteren araştırma bulgularına nazaran, tedarikten ödemeye (S2P) tahlili kullanan şirketlerin oranı Türkiye’de %93. Bu oran dünyada %82 seviyesinde. Bununla birlikte, Türkiye’deki satınalma işlevleri, global dijitalleşme ortalamalarını aşsa da temel muvaffakiyet faktörlerinde yetersiz kalındığı göze çarpıyor. Rapor, Buna bağlı olarak global uygulamalarla ahenk sağlama ve dijitalleşmenin yararlarını en üst seviyeye çıkarma yolunda eksiklikleri tespit etmeye ve gidermeye yönelik gayretlere duyulan gereksinimin da altını çiziyor.

Türkiye’de geçen sene ile emsal biçimde, tedarikten kontrata (S2C) dijitalleşme, talepten ödemeye (P2P) dijitalleşme ve data analitiği, satınalma işlevlerinin yol haritasında temel öncelikler olmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik teşebbüsleri ise global ortalamanın gerisinde kalıyor. Türk şirketlerinin satınalma üniteleri, yol haritalarında tedarikten ödemeye (S2P) ve bilgi analitiğine öncelik vermeye devam ediyor.

Türkiye’de yatırım taahhütlerine küçük ve orta ölçekli şirketler öncülük ederken, büyük şirketler ise dünya ortalamasını hedefliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler dünya ortalamasına nazaran %59 daha yüksek yatırım taahhütleriyle dikkat çekiyor. Büyük ve çok büyük ölçekli şirketler ise dünya ortalamasına yakın düzeylerde yatırım yapmayı hedefliyor.

Türkiye’de şirketlerin satınalma işlevleri çevresel gayelere global ortalamaya benzeri biçimde özel bir ehemmiyet veriyor. Toplumsal maksatlarda ise kıymetli ölçüde global ortalamanın gerisinde kalıyor. Türkiye, CO2 emisyonlarının izlenmesi üzere ESG teşebbüslerinin dahil edilme oranında geride kalıyor.

Rapor web sayfasınaburadan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir